Jak víme, říká se, že kolik jazyků umíme, tolikrát jsme člověkem. Pravda a ruku na srdce, že mnohdy válčíme s mateřským jazykem. Český jazyk je krásný, ale také velmi obtížný. Gramatika nás dokáže velmi potrápit. Avšak znalost alespoň jednoho světového jazyka by měla být samozřejmostí v rámci kvalifikovaného vzdělání. Rovněž je neměnnou pravdou, že jakmile ovládáme znalost jednoho jazyka, snáze se pak učíme dalšímu. Rozhodně není tomu tak, že cizí řeči se lze naučit za předpokladu, že disponujete hudebním sluchem, či že máte talent na jazyky. Vše je jen o vůli chtít, mít trpělivost a náležitou vytrvalost.
slovníky cizích jazyků 
Každý jazyk má své kouzlo. I když angličtina se stala jakýmsi jednotným dorozumívacím jazykem po celém světě, neznamená to, že se každý z nás musí učit jen tento jazyk. Vyberte si zkrátka ten, který lahodí vašemu sluchu i srdci.
 
Indiviudální výuka či absolvování kurzu nestačí
 
Prvotním předpokladem je, že v rámci vydání se vstříc dobrodružství v učení se cizí řeči budete navštěvovat adekvátní jazykový kurz či docházet na individuální výuku. Což ovšem je velmi přínosné. Avšak pro maximální procvičení je dobré si najít kamaráda v zahraničí pro dopisování či on-line povídání neboli komunikaci. Proč?
 
Výhody penpals
 
Věřte, že týden v podobě psaní či konverzace s rodilým mluvčím odpovídá nejméně jednomu měsíci individuální výuky či návštěvy kurzu, který probíhá jednou týdně. Nezanedbatelným a naopak velmi pozitivním faktem je, že je to vše zdarma. Dopisování a komunikace s rodilým mluvčím je zkrátka k nezaplacení. A ještě ke všemu je zde pojato procvičování zábavnou formou. A nejen to! Dozvíte se nejvíce rovněž o dané zemi, o způsobu života, ekonomické situaci apod. Navážete nové kontakty, užijete spoustu legrace a vaše jazykové dovednosti se dostanou záhy na mnohem vyšší úroveň.
nápis angličtina 
Možnosti pro získání penfriends
 
Nabízí se hned několik možností. Můžete jednak vyhledat přímo internetové stránky sdružující lidi v rámci výuky s rodilým mluvčím. Lepší a zábavnější variantou je získání přítele na dopisování. Na internetu naleznete mnoho stránek, jako například Interpals, Penpalworld apod. Můžete navázat e-mailovou komunikaci či on-line chatování.
 
Na co si dát pozor aneb nebezpečí se skrývá i zde
 
Budťe však velmi opatrní. Nesdělujte osobní údaje. Nezapomeňte, že smyslem je procvičení a zdokonalení se, tudíž není třeba zveřejňovat osobní fotografie. Rovněž v tomto internetovém světě penpals existuje mnoho podvodníků a falešných profilů. Ze začátku je lepší preferovat alternativu komunikace přes daný portál, až poté je možná výměna e-mailové adresy. Lze samozřejmě i procvičit jazyk v rámci komunikace prostřednictvím skype. Každopádně penpals je ideální volbou v rámci zdokonalení. Avšak! Mějte se na pozoru a nesdělujte osobní údaje, ani neposílejte nikomu a nikam peníze. Stejně tak není zapotřebí v rámci registrace platit poplatky pro členství. Volte internetové portály, které jsou zdarma.